Trang chủ Mô phỏng 1 buổi học tại Duong’s English

Mô phỏng 1 buổi học tại Duong’s English

Hôm nay chúng ta sẽ học viết IELTS. Trước khi học viết, thầy muốn các em lắng nghe trích đoạn “Chuyến bay định mệnh” vô cùng xúc động trong sách “Bà Mật nói tiếng Anh”. Sau đó, chúng ta sẽ lên dàn ý cho bài văn nghị luận về bất bình đẳng trong xã hội. Các em nhìn lên bảng…

08.456.999.87